036 - 5404515 info@hannaholman.nl

Flex- en ruildagen

FLEXREGELS KDV / BSO HANNA HOLMAN

Deze serviceverruiming proberen wij dit jaar uit. Er zal eind 2017 geëvalueerd worden of deze regel al dan niet gecontinueerd zal worden d.m.v. een digitale enquête bij de maandelijkse nieuwsbrief.


FLEXDAGEN:

Indien je kind 1 dag van KDV/BSO gebruikmaakt, verkrijg je 2 flexdagen per jaar
Indien je kind 2 dagen van KDV/BSO gebruikmaakt verkrijg je 4 flexdagen.
Indien je kind 3 dagen van KDV/BSO gebruikmaakt verkrijg je 6 flexdagen.
Indien je kind 4 dagen van KDV/BSO gebruikmaakt verkrijg je 8 flexdagen.
Indien je kind 5 dagen van KDV/BSO gebruikmaakt verkrijg je 10 flexdagen.

(Stroom je later in het jaar in, verkrijg je flexdagen naar verhouding).

De flexdagen kunnen gedurende het hele jaar kosteloos opgenomen worden (mits er plek is in de groep), om de leidster-kind ratio niet te overschrijden.

Je verkrijgt in feite dus 2 weken extra opvang, zonder extra kosten.

N.B  De door jullie opgenomen vakanties kunnen niet ingehaald worden!

 

RUILDAGEN:

Contractdagen kunnen tevens kosteloos geruild worden (altijd in overleg met de groepsleiding) binnen 7 dagen!

Voorbeeld: je meldt je kind voor de vrijdag af en wil graag de woensdag daarop gebruik maken van de opvang. Dit is mogelijk.

Ruilen tegen een feestdag:  2de Paasdag, 2de Pinksterdag, 5 mei (één keer in de 5 jaar), is niet mogelijk. Dat zijn namelijk de gangbare sluitingsdagen van ons KDV / BSO.

De administratie van de Flex/ruildagen is in handen van de groepsleiding van je desbetreffende kind / kinderen.
Laatste voorbeeld van een flexruildag: stel je kind komt 1 dag naar de BSO (= 3 uur) en je wilt liever een vakantie-dag, dan staat de vakantie dag (= 9 uur) gelijk aan 3 normale flexdagen.

Flexdagen en ruildagen kunnen niet meegenomen worden naar een volgend jaar.

 

De door jullie opgenomen vakanties kunnen niet ingehaald worden.

Aanmelden kinderopvang en buitenschoolse opvang

Vraag hier een rondleiding aan

De foto's en informatie van onze website geven alvast een goed beeld van ons kinderdagverblijf, maar om de echte sfeer bij ons te proeven geef ik u graag een rondleiding en vertel over onze werkwijze en visie. Na het aanvragen van een rondleiding, wordt u terug gebeld en plannen wij een voor beide geschikt tijdstip in. Op onze website kunt u zich vast oriënteren op onze pedagogische visie en ons huishoudelijk reglement, zodat eventuele onbeantwoorde vragen bij de rondleiding gesteld kunnen worden. Uiteraard kunt u ook telefonisch om een rondleiding vragen: 036-5404515
logo_lichtere-kleur

Geen referenties gevonden