036 - 5404515 info@hannaholman.nl

Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Datum : 01 januari 2019
Versie : 11 bestaande uit 3 blz.

1. De Baby-groep bestaat uit maximaal 12 kinderen van 0 tot 1½ jaar. ( 5404515)
De Dreumes-groep bestaat uit maximaal 12 kinderen van 1½ tot 2½ jaar. ( 5404515)
De Peuter-groep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 2½ tot 4 jaar. ( 5404515)
De B.S.O.-groep bestaat uit maximaal 39 kinderen van 4 tot 12 jaar. ( 5404515)

Het telefoonnummer van ons Kantoor is ( 5312555)

In alle groepen zijn gediplomeerde pedagogische medewerkers werkzaam,
die bovendien regelmatig worden aangevuld met een stagiaire.
Uw kind krijgt een “mentor” toegewezen die verantwoordelijk is voor de communicatie met u
als ouder zodat we beter kunnen afstemmen wat de behoeften zijn van ouders en kinderen.

Onze Buiten Schoolse Opvang heeft een capaciteit van 39 kinderen in de leeftijd van
4 tot 12 jaar. Uw kind gaat niet automatisch over van het K.D.V. naar onze B.S.O.

2. Alle speelruimten zijn voorzien van vloerverwarming.

3. De wenprocedure gaat in overleg. Wij adviseren u, om uw kind te laten wennen vóórdat
u weer gaat werken. U gaat dan waarschijnlijk met een prettiger gevoel naar uw werk en
u bent tijdens zo’n wendagje zelf eveneens “achter de hand”.

4. Alle baby’s, dreumesen en peuters hebben ieder een mandje,
welke is voorzien van hun eigen naam.
Wij verwachten van de ouders dat zij dagelijks meenemen:
– minimaal één verschoning (setje kleding)
– eigen zuigfles met naamsvermelding
– eventueel een slaapknuffel en een katoenen slaapzakje
– indien uw kind een fopspeen gebruikt:
graag deze fopspeen voorzien van zijn of haar naam plus een kettinkje.
– het “heen-en-weer-schriftje”.
– voeding, indien uw kind iets anders drinkt dan Hero (1,2).

5. Op de eerste dag, dat uw kind het kinderdagverblijf bezoekt, zouden wij graag een leuke
foto in ontvangst willen nemen. Dit alles in een tas die in het mandje past.
Het is praktisch voor ons als u de jasjes en schoentjes voorziet van de naam van uw kind.
Op de laatste dag van de week verzoeken wij u het mandje leeg achter te laten.

6. Met behulp van de Bitcare app voor ouders houden we u op de hoogte van het voedingschema, het slaappatroon en het algemeen welbevinden van uw kind ( sturen evt. een foto) en het verloop van die dag.
Graag zien wij uw kind vóór 9 uur bij ons binnen komen. Wij nemen als vanzelfsprekend aan,
dat uw kind dan de eerste voeding thuis reeds heeft gehad.

7. Bij de prijs inbegrepen zijn luiers en voeding. (Hero, brood en fruithapjes).
Dit geldt niet voor dieetvoeding, omdat die bij ons niet voorradig is.
Mocht u borstvoeding geven, houd u er dan rekening mee dat u tijdig begint met het
wennen van uw kind aan het drinken uit de fles. Het is wenselijk dat uw kind op een schema
zit waarbij er minimaal 3 uur tussen de voedingen zit.

8. Naast een speelruimte hebben alle groepen elk een apart slaapvertrek. Elk kind krijgt per
dag een eigen bedje met daarin een schone hoofdmolton. Slaapt uw kind erg licht,
of onrustig dan is er de mogelijkheid uw kind apart te laten slapen.

9. Heel belangrijk vinden wij de bereikbaarheid van de ouders. Bij de telefoonnummers graag vermelden met wie er als eerste contact opgenomen dient te worden in geval van een calamiteit. Veranderingen van telefoonnummers graag zo spoedig mogelijk doorgeven. Tevens is het verstandig om in geval van ziekte van uw kind iemand “achter de hand” te hebben.
In geval van nood, staat er een KDV-auto ter beschikking, die uw kind naar huis kan brengen.

10. Overige punten van belang zijn:
– Wij houden tweemaal per jaar een oudergespreksronde. (15 min. gesprekjes)
– Voordat uw kind over gaat naar een andere groep houden wij een “overgangsgesprek”.
– U krijgt dan tevens een enquêteformulier, waarin wij onderzoeken, of u tevreden bent.
(Misschien heeft u suggesties, die de kwaliteit van ons KDV zouden kunnen verbeteren).
– 1x per jaar is er een ouderavond.
– Ons Pedagogisch Beleid vindt u op onze website.
– Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Kinderopvang en Peuterspeelzalen
waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang.
– Informatie en foto’s van de leden van de Oudercommissie vindt u in onze hal.
– Onze richtlijnen t.a.v. ziekte in het kinderdagverblijf zijn vastgelegd in een boekje
“Wat te doen bij ziekte van uw kind”.
– BSO-dagen, die buiten de ADV- en Vakantiedagen vallen,
zogenaamde “calamiteitendagen” worden apart gefactureerd.

11. Medicijnen als “pufjes”, antibiotica en Chamodent, dienen wij alleen toe op basis van
een schriftelijke opdracht van de ouder. Het medicijn dient voorzien te zijn van een etiket met een door een arts voorgeschreven dosering.

12. Buikligging bij het jonge kind wordt door ons afgeraden.
Indien u dit toch wenst, dient u hiervoor een toestemmingsverklaring te tekenen.

13. Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 18.30 uur.

14. Wij zijn gesloten
-Tussen kerst en oud & nieuw
-Tijdens alle nationale feestdagen. ( 5 mei één keer in de 5 jaar)
-“Veiligheidsdag”( de vrijdag na Hemelvaart ) deze dag is voor bijscholing en training van het team
Bovenstaand sluitingsdagen kunnen niet “geruild” en/of gecompenseerd worden!

15. Het ruilen van dagen binnen één week (maandag t/m vrijdag) of extra opvang kan alleen in overleg met de groepsleiding. Aan het ruilen van dagen zijn geen kosten verbonden.
Wij kennen Flexdagen: je hebt 2 wk extra -gratis- opvang, in te zetten op elke gewenste dag, in overleg met de groepsleiding.(b.v. komt je kind 2dg/wk heb je 4 flexdagen ) indien de planning dit toestaat.

16. Vanaf januari 2018 kunt u kiezen of uw kind warm eet tussen de middag of een broodmaaltijd krijgt. Door u meegebrachte voeding is om veiligheidsredenen niet toegestaan m.u.v. borstvoeding.
De warme maaltijd in het kinderdagverblijf is bij de prijs inbegrepen.In de buitenschoolse opvang is het optioneel en wordt het maandelijks gefactureerd. De warme maaltijden komen van Apetito.

17. De betalingen van de maandfacturen t.b.v. de kinderopvang geschieden altijd op de 28e dag
van de maand voorafgaand aan de betreffende periode d.m.v. een automatische incasso.
U ontvangt hiervoor elke maand via de mail een factuur.
In geval van overschrijding van de betalingstermijn (storneren incasso),betaalt u € 25 extra
Na nogmaals een overschrijding (totaal 14 dagen) zullen wij zo’n incasso uit handen geven aan een incassobureau.

18. De wederzijdse opzegtermijn bedraagt één kalendermaand. Dit geldt ook voor het wijzigen van opvangdagen. Dit kan alleen schriftelijk en per eerste van de maand.
Het KDV-contract eindigt automatisch aan het einde van de maand waarin uw kind de 4-jarige leeftijd heeft bereikt.

19. Storingen in het kinderdagverblijf tengevolge van: overmacht, oorlog, mobilisatie, onlusten,
overstroming, terrorisme, stagnatie leveringen openbare nutsbedrijven, brand, stakingen, uitsluitingen, optreden werknemersorganisaties, die een normale bedrijfsgang storen,
ontslaan KDV HANNA HOLMAN van het nakomen van de uitvoeringsplicht, zonder dat
de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten of schade kan doen
gelden. Bij bovenstaande blijft de overeenkomst van kracht.

20. Na de geboorte van uw kind vinden wij het leuk om een geboortekaartje te ontvangen.
Tevens vragen wij u in de weken daarna contact met ons op te nemen i.v.m. de definitieve
plaatsing van uw kind.

21. Ons Kindercentrum werkt conform de wet Kinderopvang en voert derhalve jaarlijks een risico-
Inventarisatie gezondheid en veiligheid uit, welke wordt gecontroleerd door GGD Almere.

22. Het is ouders niet toegestaan kinderopvangactiviteiten te verlangen van teamleden en/of
stagiaires buiten de reguliere opvangtijden van Kinderdagverblijf Hanna Holman.

23. Alle juffen vieren hun gezamenlijke verjaardag op de “Dag van de leidster” ( september) Dit
wordt een feestelijke dag! Een leuke tekening van uw kind wordt enorm gewaardeerd.

Vanzelfsprekend staan wij voor verdere vragen graag ter beschikking
en wij hopen, dat zowel U als ook Uw kind zich gauw bij ons thuis zullen voelen.

Met vriendelijke groet,

Het

HANNA HOLMAN TEAM

Aanmelden kinderopvang en buitenschoolse opvang

Vraag hier een rondleiding aan

De foto's en informatie van onze website geven alvast een goed beeld van ons kinderdagverblijf, maar om de echte sfeer bij ons te proeven geef ik u graag een rondleiding en vertel over onze werkwijze en visie. Na het aanvragen van een rondleiding, wordt u terug gebeld en plannen wij een voor beide geschikt tijdstip in. Op onze website kunt u zich vast oriënteren op onze pedagogische visie en ons huishoudelijk reglement, zodat eventuele onbeantwoorde vragen bij de rondleiding gesteld kunnen worden. Uiteraard kunt u ook telefonisch om een rondleiding vragen: 036-5404515
logo_lichtere-kleur

Geen referenties gevonden