Over Hanna Holman

Kinderdagverblijf HANNA HOLMAN werd op 14 november 1987 opgericht door Richard en Hanna Holman onder de naam “BABY-INN”. Wij waren daarmee het eerste professionele particuliere kinderdagverblijf in Almere. Bij de “BABY-INN” werden baby’s op professionele wijze opgevangen door verpleegkundigen. Gaandeweg groeide in Almere de behoefte aan vervolgopvang, en met een dreumes-, peuter-, en B.S.O.-groep erbij veranderde onze babyopvang in een volwaardig kinderdagverblijf. De verpersoonlijking van het kinderdagverblijf uitte zich in 1994 o.a. in een wijziging van de naam BABY-INN naar Kinderdagverblijf Hanna Holman. Tot op heden woont Hanna Holman nog in het huis gevestigd aan het kinderdagverblijf op de Noordmark. Haar dochter, Anouk Holman, heeft sinds april 2021 echter haar taken binnen het kinderdagverblijf overgenomen.

De Wet Kinderopvang stelt kwaliteitseisen aan de kinderopvang. Pas wanneer het kinderverblijf aan de gestelde eisen voldoet, kan het worden opgenomen in het Landelijk Register kinderopvang (LRK). Jaarlijks wordt ons kinderdagverblijf geïnspecteerd door de GGD. De uitkomsten van deze inspectie worden verzameld in een inspectierapport. Dit rapport kunt u vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Link: GGD rapport KDV en BSO op de website van het LRK >

 

Aanmelden kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

Wilt u zich aanmelden voor het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Klik hieronder de juiste button aan en vul vervolgens uw gegevens in op de volgende pagina.

Inschrijven Kinderdagverblijf Inschrijven Buitenschoolse opvang

 

Foto KDV