Tarieven

TARIEVEN K.D.V. 2021: conform de richtlijnen van het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Kinderdagverblijf (prijzen per maand) EURO
1 dag     opvang per week €      396,–
2 dagen opvang per week €      791,–
3 dagen opvang per week €   1.187,–
4 dagen opvang per week €   1.582,–
5 dagen opvang per week €   1.978,–
Een extra dag €        97,–

 

TARIEVEN K.D.V. 2022: conform de richtlijnen van het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Kinderdagverblijf (prijzen per maand) EURO
1 dag     opvang per week €      397,38,–
2 dagen opvang per week €      794,08,–
3 dagen opvang per week €   1.192,10,–
4 dagen opvang per week €   1.589,50,–
5 dagen opvang per week €   1.986,90,–
Een extra dag €        98,–

Het Registratienummer Landelijk Register KDV is:  197966433

Onze prijzen zijn inclusief luiers en (normale) voedingen en zijn onder voorbehoud van de thans geldende vrijstelling BTW Kinderopvang. Wij zijn gesloten tussen Kerst en Oud & Nieuw. De uurprijs t.b.v. het Kinderdagverblijf in 2021 bedraagt € 8,46 en wordt in 2022 verhoogd naar € 8,50. De openingstijden van het KDV zijn van maandag t/m vrijdag van ‘s morgens 07.00 uur tot ‘s avonds 18.30 uur.

Het Registratienummer Landelijk Register BSO is: 140373524

 

TARIEVEN B.S.O. 2021.

Bekijk hier het overzicht voor basisscholen met “Niet Continuroosters” 2021.

Per Basisschool zijn er vier BSO-pakketten;
Pakket 1. Voor- + Naschoolse opvang plus alle vakantie-, studie- en adv-dagen tijdens gereserveerde dagen.
Pakket 2. Voor- + Naschoolse opvang zonder vakantie-, studie en adv-dagen.
Pakket 3. Naschoolse opvang plus alle vakantie-, studie- en adv-dagen tijdens gereserveerde dagen.
Pakket 4. Naschoolse opvang zonder vakantie-, studie en adv-dagen.

Bekijk hier het overzicht voor basisscholen met “Continuroosters” 2021.

De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van ‘s morgens 07.00 uur tot ‘s avonds 18.30 uur. Wij zijn gesloten tussen Kerst en Oud & Nieuw.

Het Registratienummer Landelijk Register KDV is: 197966433
Het Registratienummer Landelijk Register BSO is: 140373524

Aanmelden kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

Wilt u zich aanmelden voor het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Klik hieronder de juiste button aan en vul vervolgens uw gegevens in op de volgende pagina.

Inschrijven Kinderdagverblijf Inschrijven Buitenschoolse opvang

 

Tarieven