036 - 5404515 info@hannaholman.nl

Tarieven

TARIEVEN K.D.V. 2021.

 

Kinderdagverblijf (prijzen per maand) EURO
1 dag     opvang per week €      396,–
2 dagen opvang per week €      791,–
3 dagen opvang per week €   1.187,–
4 dagen opvang per week €   1.582,–
5 dagen opvang per week €   1.978,–
Een extra dag €        97,–

Het Registratienummer Landelijk Register KDV is:  197966433

Onze prijzen zijn inclusief luiers en (normale) voedingen en zijn onder voorbehoud van de thans geldende vrijstelling BTW Kinderopvang. Wij zijn gesloten tussen Kerst en Oud & Nieuw. De uurprijs t.b.v. het Kinderdagverblijf in 2021 bedraagt € 8,46. De openingstijden van het KDV zijn van maandag t/m vrijdag van ‘s morgens 07.00 uur tot ‘s avonds 18.30 uur.

Het Registratienummer Landelijk Register BSO is:  140373524

 

TARIEVEN B.S.O. 2021.

Onze tarieven per 01 januari 2021
Bekijk hier het overzicht voor basisscholen met “Niet Continuroosters” 2021.
Per Basisschool zijn er 4 BSO-pakketten;
Pakket 1. Voor- + Naschoolse opvang plus alle vakantie-, studie- en adv-dagen tijdens gereserveerde dagen
Pakket 2. Voor- + Naschoolse opvang zonder vakantie-, studie en adv-dagen
Pakket 3. Naschoolse opvang plus alle vakantie-, studie- en adv-dagen tijdens gereserveerde dagen
Pakket 4. Naschoolse opvang zonder vakantie-, studie en adv-dagen

Bekijk hier het overzicht voor basisscholen met “Continuroosters” 2021.

De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van ‘s morgens 07.00 uur tot ‘s avonds 18.30 uur.
Wij zijn gesloten tussen Kerst en Oud & Nieuw.

Het Registratienummer Landelijk Register KDV is:  197966433
Het Registratienummer Landelijk Register BSO is:  140373524

Aanmelden kinderopvang en buitenschoolse opvang

Vraag hier een rondleiding aan

De foto's en informatie van onze website geven alvast een goed beeld van ons kinderdagverblijf, maar om de echte sfeer bij ons te proeven geef ik u graag een rondleiding en vertel over onze werkwijze en visie. Na het aanvragen van een rondleiding, wordt u terug gebeld en plannen wij een voor beide geschikt tijdstip in. Op onze website kunt u zich vast oriënteren op onze pedagogische visie en ons huishoudelijk reglement, zodat eventuele onbeantwoorde vragen bij de rondleiding gesteld kunnen worden. Uiteraard kunt u ook telefonisch om een rondleiding vragen: 036-5404515
logo_lichtere-kleur

Geen referenties gevonden